ANUNT PUBLIC NR.4 ELABORARE SI ACTUALIZARE PUG

ANUNȚ PUBLIC nr. 4

 

Primăria Comunei Livezile, jud. Timiș

Data anunțului: 08.01.2024

 

 

 ELABORAREA și ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

COMUNA LIVEZILE, jud. Timiș

 

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” a Comunei Livezile, județul Timiș”.

 

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

 

Inițiator: Primăria Comunei Livezile, jud. Timiș.

 

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OPINII ȘI PROPUNERI, în cadrul acestei etape, în perioada 08.01. – 28.01.2024, 20 de zile calendaristice, ACCESÂND ACEST LINK, QR_CODE sau să transmită la adresele menționate mai jos.
 
Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

§  PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE

§  Compartiment Urbanism prin responsabil urbanism ...

§  Adresa: strada Nucului, nr. 2, 307012, Livezile, Județul Timiș, tel/fax : (+40) 256415933

e-mail: office@comunalivezile.ro

 

Opiniile și propunerile populației sunt necesare  în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a studiilor de fundamentare și a documentației de urbanism P.U.G.

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

§  Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;

§  Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;

§  Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism P.U.G., conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;

§  Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism P.U.G. conform Legii 544/2001.

 

 

PRIMAR,

VARGA ŞTEFAN
Responsabil urbanism,

..........................