Informații generale

   Comuna Livezile este situată în partea de sud - vest a judeţului Timiş, 45°23'22'' latitudine Nordică şi 21°03'19'' longitudine Estică.

    Morfologic teritoriul comunei Livezile face parte din Câmpia Timişului, unitate morfologică limitată la nord de Câmpia Mureşului, la sud de câmpul înalt cu dune al Deliblantului, la este de dealurile piemontane bănăţene şi la vest de lunca Tisei.

     Câmpia Timişului este o câmpie recentă, îm cea mai mare parte de inundaţie drenată de râurile Bega şi Timiş cu afluenţii şi cu braţele acestora. Până la executarea lucrărilor de drenare şi îndiguire cîmpia era aproape în întregime un ţinut de mlaştină.

    Din teritoriul administrativ al comunei Livezile face parte satul Dolaţ, care se află la distanţa de 4,2 Km faţă de centrul de comună.

     Comuna este traversată de DN 59 B care face legătura între oraşele Deta - Cărpiniş - Jimbolia urmărind frontiera de stat a României. O altă cale de comunicare este calea ferată care traversează comuna Livezile pe linia Giera - Jebel - Timişoara Nord.

     Datorită aşezării sale geografice climatul teritoriului Livezile, este continentală, temperată cu caracter pronunţat de silvostepă, cu ierni relative blânde, primăveri şi toamne lungi. Temperatura medie anuală este de 10,9 grade Celsius.

     Repartizarea precipitaţiilor pe timpul anului este destul de neregulată, înregistrându-se precipitaţii lunare minime în lunile octombrie şi noiembrie.

     Regimul vânturilor este variat. Din toamnă până în primăvară, sub influenţa centrului de mare presiune Siberian, bat vânturi nordice reci, iar în timpul verii vânturi sudice uscate.

     Ploile grele vin din partea vestică iar grindinele din partea de est, nord - est.

     Precipitaţiile atmosferice se încadrează în cantităţile medii lunare: iunie - 102,5 litri/mp; mai - 89,90 litrii/mp şi ianuarie - 35,85 litri/mp.

     Comuna Livezile din punct de vedere seismic se încadrează în zona de seismicitate C, pentru care coeficentul Ks este de 0,20.