Primăria Livezile județul Timiș

Briscan Radu-Dumitru

Briscan Radu-Dumitru, secretar comuna

DATE PERSONALE:

Data naşterii:       22 septembrie 1983

Locul naşterii:        Timişoara

Adresa:              Livezile nr. 191, cod poştal 307012

Starea civilă:       Căsătorit

STUDII:

Ultima şcoală absolvită: Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, promoţia 2006.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

    Începând cu luna septembrie a anului 2008 îndeplineşte funcţia de secretar al comunei Livezile, judeţul Timiş;

     Din 23 februarie 2011 membru în Colegiul Consilierilor Juridici din România - Colegiul Consilierilor Juridici Timiş.

 

ATRIBUŢII:

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată

art. 117. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:


a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a),in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesulverbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

Program de audienţă
Marti între orele 09-11
Joi între orele 14-16


Telefon: 0256 415 933 int. 14
Fix/Fax: 0256 415 933; 0356 816 051


Telefon: 0751516206

E-mail:

Alte fișiere

Nu există fișiere adăugate.