CUVÂNT ÎNAINTE

Ne aflăm în fața unei premiere pentru comunitatea noastră – realizarea monografiei comunei Livezile. Alcătuirea unei monografii reprezintă mult mai mult decât scrierea unei cărți oarecare, pe care să o răsfoim în timpul liber.
Realizarea ei nu a fost o muncă ușoară, conținutul prezentat încercând să prezinte date și întâmplări, să evidențieze oameni și evenimente care și-au pus amprenta pe ceea ce reprezintă astăzi comuna Livezile.
Lucrarea și-a propus să redea cu fidelitate viața comunității noastre, etapele pe care lea traversat acest colț de țară, într-o istorie seculară. Din conținutul prezentat aflăm că acest teritoriu reprezintă o vatră veche de locuire, cu începuturi ce se pierd în negura istoriei. Pentru noi, cei de astăzi, comuna Livezile reprezintă universul nostru, patria noastră mai mică.
Strămoșii noștri, generațiile trecute, ne-au lăsat însemnări valoroase despre viața lor, despre munca și realizările lor, despre sărbători, obiceiuri și datini, astfel că ne-am simțit datori să oferim concetățenilor și urmașilor un tablou cât mai real al locurilor în care ne-am născut, trăim și muncim.
Monografia de față reprezintă un arc peste timp, căutând să valorifice potențialul istoric, geografic, cultural și etnografic al comunei Livezile din județul Timiș. Ea reconstituie trecutul acestui colț de țară, parte din Banat, caracterizat prin vechime, continuitate de locuire, multiculturalitate, bogăție de date, fapte și evenimente. În prezentare s-a încercat o întrepătrundere între specificul local și marile evenimente care au marcat istoria Banatului. În conținutul lucrării au fost abordate câteva domenii importante: cadrul natural, demografia, istoria celor două localități, viața spirituală, instituțiile principale, specificul etnografic, oameni de seamă ai locului și un bogat glosar în grai tolvăgean. Profesorul Cornel Viţan, autorul monografiei, fiu al satului, a reușit o conservare a realităților vieții din comuna Livezile, spre a nu fi date uitării principalele aspecte din trecut și prezent.
S-a realizat și o punctare a perspectivelor de dezvoltare a comunei, în conformitate cu strategia de dezvoltare durabilă, discutată și aprobată de consiliul local comunal.
Cu toate că profesorul Cornel Viţan a părăsit localitatea natală, desfășurându-și activitatea didactică la Colegiul Național Bănățean și locuind la Timișoara, a rămas un bun cunoscător al realităților din comună și profund atașat sufletește de satul în care s-a născut.
Se oferă locuitorilor comunei noastre, tuturor celor interesați de aceste locuri, o interesantă și documentată lucrare despre această comunitate, despre oamenii ei de-a lungul veacurilor.
Îi suntem îndatorați cu alese mulțumiri profesorului Cornel Viţan pentru munca și strădania depuse, pentru că ne pune la dispoziție această valoroasă și utilă monografie, pe care o așteptam de mult timp.

Ştefan Varga, Primarul Comunei Livezile

Skip to content